EXPERT je celoslovenská súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Je voľne inšpirovaná úspešnou a obľúbenou súťažou Matematický klokan, do ktorej sa každoročne zapája viac ako 90 000 žiakov. EXPERT sa však od Klokana v mnohom líši. Napríklad aj tým, že každý žiak súťaží v dvoch témach, ktoré si môže vybrať z ponuky. Dokonca nemusí svoju voľbu oznamovať vopred: svoje dve súťažne témy si môže vybrať až vo chvíli, keď dostane do ruky súťažný test a uvidí otázky. V školskom roku 2007/08 sa konal prvý ročník súťaže. Záujem žiakov a škôl bol veľký. Tu sú v skratke základné informácie o súťaži EXPERT v šk. roku 2008/09:
     Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi ponúknutých tém. V tomto školskom roku budú ponúknuté témy: Svet okolo nás, Ako funguje svet, Planéta Zem, Dejiny, Bity a bajty, Svet umenia, Anglický jazyk. Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodnúť až vo chvíli, keď dostane test a uvidí súťažné otázky. (Od budúceho školského roka pribudnú ďalšie súťažné témy.)
Na vypracovanie testu majú súťažiaci 60 minút. Šiestaci a siedmaci odpovedajú na 60 otázok (30 z každej témy, ktorú si zvolia), súťažiaci v ostatných kategóriách na 70 otázok (35 z každej témy, ktorú si zvolia). V každej otázke vyberá súťažiaci spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu.

     Viac ako 10 800 žiakov zo Slovenska bojovalo 16. 12. v novej veľkej súťaži o titul TOP EXPERT. Z našej školy bol počet žiakov 81. Všetci  si zvolili ako prvú  tému  Anglický jazyk a k tomu niektorú zo 6 ponúknutých tém.
Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.exam.sk.
Držíme všetkým zúčastneným žiakom prsty, aby obstáli v rebríčku úspešnosti čo najlepšie.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove