POĎAKOVANIE

Zbierka projektu „Tehlička“ bola ukončená. Dňa 16.4.2014 sme vyzbierali posledné príspevky  pre dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala v Angole.

Aj touto cestou chcem poďakovať hlavne všetkým žiakom, ktorí sa počas pôstu dokázali zrieknuť sladkosti, nákupu v bufete... . Boli perfektní. Ďakujem rodičom za podporu a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsob prispeli, aby sa deti ulice v Angole mali lepšie. 

Ochotou všetkých sme spolu vyzbierali 85,50 €, ktoré boli odoslané do organizácie  SAVIO o.z.

 Viac o tomto projekte a na čo budú použité peniaze sa dozviete na www.tehlicka.sk.
                                        
                                                                              
Mgr. V. Vatehová


Tehlička - pre deti ulice


Naša škola sa aj tento rok zapojila do projektu „Tehlička“ , organizovanou Savio o.z. už  9 rok za sebou. 
Prispejte spolu s nami  na zbierku Tehlička, podporte centrum Kala-Kala a zachráňte deti ulice.
Žiaci I.st. môžu prispieť zakúpením „Tehličky“ za 0,05 € , žiaci II. st. prispievajú dobrovoľným príspevkom......čítajte viac...

 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove