Školské kolo Geografickej olympiády
Termín konania: 12.12.2013
Miesto konania: Školská jedáleň
Súťažiaci: žiaci 5.-9. ročníka

Výsledková listina:
5. ročník-   1. miesto – Peter Vidiščák, 5.A
                 2. miesto – Gregor Gonos, 5.A
6. ročník-   1. miesto – Marek Bujdoš, 6.A
                 2. miesto – Richard Šoltýs, 6.A
                 3. miesto – Sára Polivková, 6.B
7. ročník-   1. miesto – Samuel Sitkanič, 7.A
                 2. miesto - Martin Milták, 7.A

8. ročník:   1. miesto - Nikola Hrubá, 8.B
                 2. miesto - Samuel Kopolovec, 8.A
                 3. miesto - Dávid Polák, 8.B     
9. ročník-   1. miesto – Sebastiána Frigová, 9.A
                 2. miesto – Denisa Beriková, 9.A
                 3. miesto – Lucia Mačugová, 9.A
 
Všetkým súťažiacim blahoželáme a želáme veľa úspechov v obvodnom kole GEO.
                                                          Zodpovedná: Mgr. Marta Michrinová


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove