Súťaž z anglického jazyka „Spelling Competition“

            „Spelling Competition“ je veľmi obľúbenou súťažou v hláskovaní v Amerike a teší sa tradícii    a obľube aj na našej škole. Aj tohto roku, 10. marca, naši žiaci predviedli svoje jazykové zručnosti a zmerali si sily v znalostiach anglických slov a hlások. Piataci a šiestaci, pod vedením vyučujúcich anglického jazyka Mgr. Zápotockej a Mgr. Vargovej, súťažili v dvoch kategóriách. Každý zo súťažiacich mal najprv za úlohu vypracovať test, v ktorom dopĺňal chýbajúce hlásky v slovách, vytváral slová správnym usporiadaním písmen a mal rozlíšiť, ktoré slovo je správne a ktoré nesprávne vyhláskované. V posluchovej časti súťaže súťažiaci počúvali anglické hlásky a zapisovali slová. Nebolo to jednoduché, pretože anglické hlásky sú odlišné od slovenských. Súťažiaci šiesteho ročníka boli takí zbehlí v hláskovaní, že o vedúcich umiestneniach sa muselo rozhodovať v dvoch napínavých „rozstrelových“ kolách. Ďakujeme za snahu všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazom. Prví traja súťažiaci v každej kategórii boli odmenení vecnými cenami, no ani ostatní neobišli na prázdno.

 Výsledky:

 Kategória - 5. ročník:  1. miesto - Claudia Amy Cichá

                                      2. miesto - Natália Sidorová

                                      3. miesto - Mária Smetanková

Kategória - 6. ročník:   1. miesto - Filip Zápotocký

                                      2. miesto - Marianna Čabalová

                                      3. miesto - Diana Viktória Cimbová

                                                                        Mgr. Katarína VargováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove