OK Pytagoriády P3 – P8

          V dňoch 18.03. a 19.03.2014 sa konali obvodné kolá 35. ročníka Pytagoriády v kategóriách P3,P4,P5,P6,P7,P8. Organizátorom bolo CVČ ako súčasť ZŠ, Konštantínova 1751/64. Súťaž slávnostne otvorila riaditeľka ZŠ Konštantínova Mgr. Tatiana Spišáková a žiakom sa prihovorila aj pani Šmajdová. Pytagoriáda je jednou z najmasovejších súťaží. V prví deň súťažilo 79 a v druhý deň 90žiakov z 13 škôl obvodu Stropkov a Medzilaborce. Odpovede žiakov hodnotili odborné poroty v zložení: pre P3 až P5, predsedníčka Mgr. R. Široká a členky Mgr. A. Baníková, Mgr. J. Kačmarová, pre P6 až P8, predsedníčka Ing. J. Antolová a členovia Ing. M. Jancura a Ing. O. Novická.

Výsledky jednotlivých kategórií:

P3 - 1.miesto T.Bejda – ZŠ Duchnovičová ML, 2.miesto O.Novický – ZŠ a MŠ N.Olšava, 3.miesto E. Suchá – ZŠ Komenského ML,

V kategórii bolo celkovo 12 úspešných riešiteľov.

P4 – 1.miesto K.Gregová – ZŠ Mlynská SP, 2.miesto M.Baluďanský – ZŠ Konštantínova SP, 2.miesto C. Cichá – ZŠ Konštantínova SP, 3.miesto L.Šlangová – CZŠ sv. Petra a Pavla SP

P5  - 1.miesto D.Luberdová – ZŠ Mlynská SP, 2.miesto P.Sopková – ZŠ Mlynská SP

P6 – 1.miesto D.Ivančo – CZŠ sv. Petra a Pavla SP, 2.miesto M.Kuzma – ZŠ s MŠ Havaj

P7 – 1.miesto B.Bačová – Gymnázium SP, 2.miesto – Gymnázium SP

P8 – 1.miesto N.Dachová  - ZŠ Duchnovičová ML

Úspešní riešitelia na prvých troch miestach získali diplomy a darčekové poukážky na nákup kníh.

Výsledkové listiny:

kategória P3

kategória P4

kategória P5

kategória P6

kategória P7

kategória P8Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove