Plavecký výcvik počas celého školského roka iba na našej škole

          Plávanie má veľký význam pri formovaní osobnosti dieťaťa. Je súčasťou učebných osnov  v systéme telesnej výchovy už od predškolského veku.
          Predplavecká príprava  je dôležitá z hľadiska aktívneho pohybu detí vo vodnom prostredí. Zabezpečuje prirodzenú ochranu detí proti ochoreniam horných ciest dýchacích. Plávať môžu deti telesne vyspelé, či málo zdatné, štíhle, naopak aj obézne, dokonca aj deti s poruchami zdravotného stavu. Plávanie je jeden z najzdravších a najpríjemnejších športov. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu ako plávanie. Niekoľkonásobné zvýšenie energetického výdaja organizmu spôsobuje už len vstup do vodného prostredia a splývavá poloha bez pohybu končatín. Plávaním sa odstraňujú rôzne nedostatky a chyby v držaní tela. Žiaci, ktorí majú chrbticu pri sedení v škole väčšinou do značnej miery skrivenú, si ju pri plávaní precvičia a uvoľnia.
           Veľkou výhodou našej školy je, že krytá plaváreň je v areáli našej školy a plavecký výcvik sa uskutočňuje na hodinách telesnej výchovy pošas celého školského roka už od prvého ročníka. V učebnom pláne z troch hodín telesnej výchovy týždenne je jedna hodina plávania. Na hodinách plávania žiakom sa venujú dvaja skúsení pedagógovia a asistent, ktorý organizačne pomáha pri nácviku. Žiaci tak majú možnosť celoročnej plaveckej prípravy, znásobenej desiatimi plaveckými krúžkami, ktoré navštevuje okolo sto detí. Majú k dispozícii 25 metrový plavecký bazén a detský bazén, na hodinách využívajú rôzne didaktické pomôcky. Žiaci končiaci prvý stupeň ovládajú tri plavecké štýly a dobrí plavci ľahko zvládnu preplávať  100 metrov.
            Škola každoročne organizuje množstvo súťaží v rámci školy, mesta, ale plavci si merajú sily aj so školami z Prešova, Bardejova a nášho družobného mesta Jaslo. Známa je aj Mestská plavecká liga, ktorá pozostáva zo štyroch kôl, kde žiaci za svoje výkony zbierajú body. Do súťaže sa zapájajú žiaci od tretieho do deviateho ročníka ZŠ a OGY. Prvé kolo 11. ročníka sa konalo vo štvrtok 26.11.2015. Body prvého kola sú už teda pridelené. Pokračuje tak vyučovacia a tréningová príprava na ďalšie kolá a celkoví víťazi budú odmenení diplomami a vecnými cenami po záverečnom, štvrtom kole.
            Veríme, že rodičia našich žiakov ocenia snahu a vynaložené úsilie, ktoré sme vložili do profilácie našej školy aj v oblasti rozvoja športu, vrátane plávania. Týmto ponúkame svoju školu a jej bohaté možnosti  pre terajších predškolákov a ich rodičov. Veríme, že sa spoločne stretneme v našich priestoroch pri rôznych príležitostiach.

 

 

Mestská plavecká liga - 1. kolo

Výsledková listinaAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove