Týždeň aktívnej angličtiny

                Počas minulého týždňa zažilo 32 našich žiakov vďaka upravenému rozvrhu hodín „pravú angličtinu“. Intenzívny kurz pod vedením amerického lektora Noaha Krausa   im poriadne rozuzlil jazyky.  Keďže Noah neovláda slovenčinu, žiaci boli nútení komunikovať v angličtine a to ich viedlo k tomu, aby zo seba vydolovali všetky slovíčka a informácie, ktoré sa doteraz  naučili. Svoje komunikačné zručnosti si cibrili vyslovene zábavnou formou – počas kurzu hrali hry, robili rôzne aktivity, dialógy, ktoré im umožnili hovoriť bez strachu z gramatických chýb  či stresu zo zlej známky. Ich pondelkové obavy sa rozplynuli veľmi rýchlo a neskôr, keď z nich počiatočný strach opadol, si začali kurz užívať. Určite k tomu prispel svojím kamarátskym a pozitívnym prístupom Noah, ktorého cieľom, ako sám povedal,  bolo ukázať žiakom to, čo vedia a nie to, čo nevedia.   Žiaci  zistili, že učiť sa angličtinu nemusí byť  nuda,  že to naozaj má zmysel, keď niečo vedia a  utvrdili sa v myšlienke, že ak v budúcnosti budú chcieť vycestovať  do sveta, musia na sebe ešte pracovať.
               Cieľom kurzu bolo rozrozprávať žiakov a dokázať im, že aj napriek tomu, že  nie sú z anglicky hovoriacej krajiny, angličtina môže byť ich obľúbeným jazykom a dokážu prekonať rôzne prekážky.
               Keďže Týždeň aktívnej angličtiny má na našej škole dlhoročnú tradíciu, veríme, že v budúcom školskom roku v nej budeme pokračovať ďalej.  A dovtedy, milí žiaci,  čítajte, počúvajte, rozprávajte, buďte s angličtinou v kontakte čo najviac  a o rok  možno opäť prostredníctvom takéhoto netradičného vyučovania.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove