Spoločne proti drogám

     Drogová závislosť sa chtiac-nechtiac dotýka nás všetkých a stáva sa čoraz pálčivejším problémom predovšetkým mladej generácie. Mladí ľudia by mali vedieť čo sú drogy, ako vzniká závislosť a aké sú príznaky. Tieto dôvody vedú spoločnosť k organizovaniu kampane Týždeň boja proti drogám, ktorá sa aj tento rok uskutočnila v treťom novembrovom týždni. Žiaci 2. stupňa našej školy sa aktívnou formou zapojili do celonárodného úsilia formou besied zameraných na prevenciu drogových závislostí a tvorivými aktivitami na hodinách v našej škole formou malej výstavy. V súvislosti s Medzinárodným dňom bez fajčenia ( 20. november) bola vyhlásená súťaž tried o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou pod názvom " Normálne je nefajčiť!"
Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove