Veľkonočná výzdoba tried

Dňa 31. marca 2015 mala porota hodnotiaca vyzdobené triedy veľmi ťažkú úlohu. Triedy boli nádherné a výnimočné. Keď sa zdalo, že už je známy víťaz, pri vstupe do ďalšej triedy sa poradie menilo....Preto sa porota rozhodla udeliť dve druhé a dve tretie miesta.

Výsledné poradie je teda takéto:

1. miesto: VII.A

2. miesto: VI.B a VIII.B

3. miesto: V.A a V.B

Všetkým triedam ďakujeme za snahu a hlavne skvelú prácu odvedenú pri zdobení.

P.S.  ďakujeme aj porote za objektivitu a ochotu.
                                               
                                                                            Žiacky parlamentAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove