HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Školské kolo v prednese poézie a prózy
I. kategória 2. – 4. ročník ZŠ

                   Dňa 14.03.2013 si v popoludňajších hodinách zmerali sily žiaci 2. - 4. ročníka v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Recitátorov aj porotu privítala p. uč. Mgr. EVA ROTHOVÁ. Po spoločnom úvode sa prednes konal vo IV.A triede a školskej knižnici. Po krásnom umeleckom slove a po porade poroty získali malí recitátori takéto umiestnenie. Viď výsledková listina. Ceny víťazom odovzdali pani učiteľky z poroty. Víťazi v oboch kategóriách budú našu školu reprezentovať na okresnom kole 21.03. 2013. Držíme obom víťazkám palce v reprezentácii našej školy.
                   Ďakujeme všetkým recitátorom aj vyučujúcim za maximálne úsilie, ktoré vynaložili v príprave na túto súťaž, porote za ich náročnú prácu, RZ školy za sponzorovanie súťaže a divákom za aplauz, ktorým odmenili svojich spolužiakov.

Výsledková listina - HK - próza
Výsledková listina - HK - poézia

S radosťou oznamujeme, že na okresnom kole HK získali víťazky našich školských kôl tieto umiestnenia: v I. kategórii - Timea Veselská (poézia) a Tamara Michrinová (próza) - krásne tretie miesta, v II. kategórii získala tretie miesto - Alžbeta Bujdošová (poézia), druhé miesto - Adam Bujdoš (próza). V III. kategórii patrí tretie miesto Bibiáne Bujdošovej (poézia) a taktiež tretie miesto Lucii Mačugovej (próza). Srdečne gratulujeme!!!!


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove