Týždeň aktívnej angličtiny aj s Mikulášom
     Týždeň aktívnej angličtiny na ZŠ Konštantínova má ďalšie pokračovanie. O tejto akcii môžeme smelo povedať, že má v našej škole dlhoročnú tradíciu a vždy sa stretne u žiakov s veľkým úspechom.
     V týždni od 5. do 9. decembra 2016 pracovalo v dvoch skupinách 41 žiakov 7. až 9. ročníka na tom, aby ich angličtina bola ešte lepšia. Americká lektorka Melanie Mallory im v tom výdatne pomáhala. Priblížila im angličtinu prostredníctvom rozmanitých hier a aktivít, ktoré im rozviazali jazyky a prinútili ich rozprávať aj napriek možným gramatickým chybám. Čo je najdôležitejšie, žiaci mali možnosť počuť a zažiť reálnu angličtinu a dozvedieť sa niečo z amerických reálií. Aj Melanie spoznala trošku slovenskej kultúry. Keďže aktívna angličtina sa konala v mikulášskom čase, Mikuláš so svojimi pomocníkmi nezabudol na angličtinárov v školskej klubovni a obdaroval ich sladkosťami.
     Veríme, že v budúcom školskom roku bude o týždeň aktívnej angličtiny rovnaký záujem a že ho budeme môcť znovu zopakovať. Možnosť stretnutia sa s angličtinou aj v takej podobe je pre výučbu jazyka veľmi prínosná a žiakov určite motivovala do ďalšieho učenia.
Vyučujúce anglického jazyka ZŠ Konštantínova


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove