Tvorivá dielňa – Mikuláš
                1. decembra sa v ŠKD uskutočnila tvorivá dielňa, ktorej témou bol sv. Mikuláš. V úvode vychovávateľka oboznámila žiakov s históriou a významom tohto sviatku. Prvákov najviac zaujímalo ako je možné, že Mikuláš stihne za jeden deň rozniesť darčeky všetkým deťom. Odpoveď bola viac ako jasná: „Má predsa čarovnú moc!“
Žiaci motivovaní rozprávaním o živote sv. Mikuláša sa s chuťou pustili do kreslenia, strihania a lepenia. Výsledkom ich snaženia boli rôzne podobizne čarovného deduška.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove