Krása a múdrosť kníh ukrytá v záložkách
8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy:

 Tajuplný svet knižných príbehov bol ukončený  31. 10. 2017.

 Našej škole bola  pridelená  partnerská  Základná škola s materskou školou BREZOVICA 60 s počtom žiakov 300. Záložky sme úspešne vytvorili a odoslali partnerskej škole. Od partnerskej školy sme obržali balíček so záložkami a všetci žiaci našej školy, ktorí vytvárali záložku pre partnerskú školu už boli obdarovaní. Verím, že sa Vám záložky páčili a slúžia svojmu účelu!

 Do projektu sa celkovo prihlásilo 1 134 škôl s celkovým
počtom 138  248  žiakov, a to z Českej republiky 337 škôl s celkovým 
 počtom 37 073 žiakov a zo Slovenskej republiky 707 škôl s celkovým 
 počtom 101 175 žiakov.

Chcem Vám všetkým  poďakovať za Váš čas, úsilie i aktívnu účasť v projekte. Verím, že pri realizácii projektu ste žalili veľa zábavy, dobrodružstva a podarilo sa Vám objaviť krásu a múdrosť kníh a radosť z priateľstva.

 Moja vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa opäť stali vzácnymi
poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.

Mgr. Jana Smolková – vedúca školskej knižnicaAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove