iBobor – súťaž o počítačoch pri počítači

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. V tomto školskom roku prebiehal už jej 9.ročník a v našej krajine sa zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch záujem o využívanie informačno komunikačných technológií, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
           
Súťaže sa mohol zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 3. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia. V tomto školskom roku sa do tejto súťaže zapojilo aj 93 žiakov našej Základnej školy na Konštantínovej ulici v Stropkove. Súťaž prebiehala v kategóriach Bobríci 3.-4. ročník,  Benjamíni  5.-7. ročník a Kadeti 8.-9. ročník v čase od 11.11 .2015 do 13.11. 2015, kde každý žiak pracoval samostatne na počítači.
           
V rámci celého Slovenska sa v kategórii Kadeti úspešnou riešiteľkou stala žiačka ôsmeho ročníka Lívia Ducárová s percentilom úspešnosti 88. V kategórii Bobríci sme mali troch úspešných riešiteľov, a to žiakov štvrtého ročníka - Liliana Zuberová a Laura Poláková, obidve s percentilom úspešnosti 92 a Sebastián Luberda s percentilom úspešnosti 90. Získali diplom úspešného riešiteľa a zaslúženú odmenu. Ostatní zúčastnení žiaci získali pochvalu za účasť od svojich vyučujúcich informatiky.

 Výsledková listinaAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove