Jack and Joe
 
Dňa 26. mája  2011 sa žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa učia anglický jazyk,  zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom „Jack and Joe“. Hrali v ňom herci z Divadelného centra v Martine.
Toto divadelné predstavenie bolo koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka. Zo zdanlivo neškodnej situácie v živote dvoch jednovaječných dvojičiek Jacka a Joa vznikol vtipný príbeh o záchrane života. Anglický text, ktorý tvoril väčšinu hovoreného textu, bol rozdelený do niekoľkých príbehových častí. Okrem neho zaznelo vždy dejové resumé odohratej časti v slovenskom jazyku, pričom bola zároveň preložená aj najčastejšie použitá slovná zásoba nasledujúceho vývoja príbehu. Divadlo bolo teda vhodné aj pre jazykovo menej zdatných divákov.
Naši žiaci mali z divadelného predstavenia nielen kultúrny, ale i vzdelávací zážitok. Sme radi, že máme možnosť vzdelávať študentov v cudzom jazyku aj takouto netradičnou, inovatívnou formou.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu možnosť návštevy cudzojazyčného divadelného predstavenia.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove