Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníkov so zástupcami stredných škôl
okresu Stropkov a Svidník

     Dňa 14. januára 2014 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov stredných škôl okresov Stropkov a Svidník s rodičmi žiakov, ktorí v školskom roku 2013/2014 končia deviaty ročník.
Cieľom tohto stretnutia bolo oboznámiť rodičov s podmienkami prijatia na jednotlivé stredné školy ako aj s novootvorenými odbormi na štúdium v šk. roku 2014/2015.

     Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia týchto škôl:
Spojená škola Svidník – výchovná poradkyňa pani Macková
Stredná odborná škola Svidník – zást. riaditeľa školy Ing. Viera Kmecová
Stredná priemyselná škola Svidník – pán riaditeľ Olejár
Stredná odborná škola technická Svidník – výchovný poradca pán Berežňák
Gymnázium Stropkov – zást. riaditeľa školy RNDr. Ľubov Petričková

     Po základných informáciách zo strany zástupcov stredných škôl rodičia mali možnosť s nimi individuálne konzultovať otázky týkajúce sa štúdia, konkrétnych odborov ako aj umiestnenia sa na trhu práce.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove