„Tehlička pre Sudán“
 
Aj v tomto šk. roku sa naša škola zapojila do IV. ročníka verejnej zbierky Savio o.z. „Tehlička pre Sudán“. Počas pôstu, v čase od 2.3. – 9.4.2009, žiaci kupovali tehličky, na pomoc deťom v Sudáne. Okrem tejto aktivity sa zbierka niesla aj v duchu tvorivosti. Žiaci našej školy zhotovili výrobky k Veľkej noci, ktoré boli ponúknuté na burze výrobkov v priestore školy.

Spoločným úsilím sme prispeli sumou:
- predajom z burzy 46,44 €  (1399,05 SKK),
- za tehličky sa vyzbieralo 120,52 € (3630,78 SKK).
Celková suma odoslaná do spoločnosti Savio v Bratislave bola
166,96 € (5029,83 SKK).
 
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli svojou troškou na pomoc deťom v Sudáne. 
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove