Deň ľudovej rozprávky v školskej knižnici
Deň ľudovej rozprávky, 16. marec je neoficiálnym knižničným sviatkom, ktorý vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského. My dospelí si vo svojom každodennom a modernom životnom štýle musíme nájsť chvíľku, ktorú môžeme venovať deťom a stráviť ju spolu s nimi v ríši rozprávok. Je dobré ak sa rozprávky s deťmi prežívajú. Nič nenahradí čítanie rozprávok, a takto to bolo aj u nás v školskej knižnici na Konštantínovej ulici v Stropkove. S najmenšími čitateľmi sme spolu s vychovávateľkami školského klubu detí lúskali ľudové rozprávky Pavla Dobšinského od začiatku marca až do 26. marca. Zapojilo sa 89 čitateľov, písali si čitateľské knižky a v knižničnom teste si svoje vedomosti zmeralo asi polovica z nich. Všetky sme odoslali na žrebovanie do knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Aj napriek tomu, že rozprávkový svet a rozprávkové postavy sú vymyslené a ich konanie môže byť nepravdepodobné, aj tak majú rozprávky skutočnú hodnotu. Skrýva sa v jej posolstve o vnútornom význame, o podstate života. Rozprávky a hlavne klasické rozprávky sú odrazom reality sveta ľudských skúseností, ľudskej múdrosti, dobra a zla. Toto všetko sme zažívali počas čítania rozprávok s našimi detskými čitateľmi.
 
Mgr. Jana Smolková – školský knihovník


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove