Deň počatého dieťaťa
     Dňa 25.marca 2013 sme si na našej škole spoločne spomenuli na všetky nenarodené deti, ktoré boli usmrtené ešte v materskom lone, deti, ktorým nebolo umožnené narodiť sa. V rámci kampane Deň počatého dieťaťa boli žiakom 8.-9. ročníka a pedagógom rozdané „biele stužky“.
     V rámci krátkej prezentácie a videoprezentácie filmu „Haló, tu som“ si každý uvedomil, že život skutočne začína splodením a úcta k nemu si zaslúži patričné miesto v našich životoch.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove