Deň ľudovej rozprávky 2013
          16. marca 1828 sa narodil Pavol Dobšinský. Ako spomienku na tohto pedagóga, spisovateľa, zberateľa a vydavateľa ľudových rozprávok pripravila aj naša školská knižnica Deň ľudovej rozprávky. Zapojila sa tak do celoslovenských osláv narodenín. V knižnici vládla pravá ľudová atmosféra, pani knihovníčka spolu s malými pomocníčkami vítali svojich čitateľov v ľudovom kroji . Aj interiér knižnici predstavoval útulnú izbietku z čias starých mám. Úlohou detí bolo prečítať pätnásť rozprávok Pavla Dobšinského zo zoznamu, kde témou boli rozprávky o zvieratkách. V popoludňajších hodinách tak malý čitatelia chodili do školskej knižnice čítať tieto zaujímavé rozprávky. Každú prečítanú rozprávku si zapísali do svojej čitateľskej knižky.        
          A na záver žiaci z prečítaných rozprávok vypracovali vedomostný test,  aj vďaka úryvkom uhádli názvy všetkých desiatich rozprávok. Z vyplnených čitateľských knižiek a testov v našej školskej knižnici boli vyžrebovaní títo úspešní čitatelia:
Maroš Klocek – III.A
Dávid Viet Nguyen – II.B
Simona Nemcová – II.A
Dominik Belina – I.B
Gratulujem ku knižným odmenám spolu s diplomom!
          Všetky vyplnené čitateľské knižky a testy poputovali ďalej na vyhodnotenie do knižnice Slniečko v Prešove. Ak sa na niekoho usmeje aj tam šťastie, môže získať zaujímavú cenu. Veríme, že aj toto podujatie vzbudilo u detí väčší záujem o slovenské ľudové rozprávky.
                                                        Mgr. Jana Smolková – školský knihovník


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove