42. ročník geografickej olympiády – obvodné kolo

      Cieľom geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nového predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie na ZŠ a 1. stupňa osemročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzniku prírody a spoločnosti a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Zabezpečuje rozvíjanie enviromentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. Podporuje všeľudské zásady a princípy vyjadrení v stratégii trvaloudržateľného rozvoja na Zemi.
     Dňa 6.2.2014 prebiehalo obvodné kolo GEO na ZŠ Konštantínovej v Stropkove. Súťaže sa zúčastnilo 69 súťažiacich z okresu Stropkov a Medzilaboriec.
Súťažilo sa v piatich kategóriách:
I. kategória - 5. ročník.
H. kategória - 6. ročník, 1. ročník OGY
G. kategória - 7. ročník, 2. ročník OGY
F. kategória - 8. ročník, 3. ročník OGY
E. kategória - 9. ročník, 4. ročník OGY
Umiestnenia:
I. kategória- 5. ročník:                                    
1. miesto: Jasik Rastislav, ZŠ M. Sopiru
2. miesto: Gonos Gregor, ZŠ Konštantínova Stropkov
3. miesto: Luberdová Daniela, ZŠ Mlynská Stropkov

H. kategória- 6. ročník, 1. ročník OGY: 
1. miesto: Bujdoš Marek, ZŠ Konštantínova Stropkov
2. miesto: Paňko Eduard, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
3. miesto: Kuzma Matúš, ZŠ a MŠ Havaj

G. kategória- 7. ročník, 2. ročník OGY: 
1. miesto: Sitkanič Samuel, ZŠ Konštantínova Stropkov
2. miesto: Luberdová Karin, ZŠ Mlynská Stropkov
3. miesto: Vatehová Veronika, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

F. kategória- 8. ročník, 3. ročník OGY: 
1. miesto: Tomková Sára ZŠ, Mlynská Stropkov
2. miesto: Kopolovec Samuel, ZŠ Konštantínova Stropkov
3. miesto: Lukáč Šimon, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

E. kategória- 9. ročník, 4. ročník OGY: 
1. miesto: Frigová Sebastiána, ZŠ Konštantínova Stropkov
2. miesto: Stašová Antónia, ZŠ a MŠ Kolbovce
3. miesto: Nižňanský Vladislav, ZŠ Duchnovičová Medzilaborce
   
Všetkým súťažiacim  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole GEO.
                                                                           Mgr. Marta Michrinová
                                                                          externá metodička GEOAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove