DETSKÝ FOLKLÓR V RASLAVICIACH“

     Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Prešovský samosprávny kraj, Národné osvetové centrum v Bratislave a obec Raslavice zorganizovali dňa 3. mája 2015 Krajskú súťaž detských folklórnych súborov, na ktorej sme sa zúčastnili s naším DFS Motýlik. 20 žiačok 1. – 5. ročníka vystúpilo s choreografiou „JARNÉ  DETSKÉ HRY“, ktorú vypracovala Mgr. Jana Burcinová a z 13. účinkujúcich sme sa  umiestnili v krásnom bronzovom pásme. Nielen pre súťažiacich, ale aj pre ich rodičov a blízkych, ktorí ich prišli podporiť, to boli chvíle prežité v príjemnej očarujúcej atmosfére. Stali sme sa tak na krátky čas svedkami toho krásna, ktoré u nás máme, načreli sme do studnice folklóru, pričom každý región si udržiava vlastnú príchuť v podobe typických kostýmov, zvyklostí a tradícií, dialektu a celkového štýlu. Celé podujatie nás všetkých nesmierne obohatilo a  v neposlednom rade sa stalo aj zdrojom inšpirácie v ďalšej našej práci.

                                                                          Mgr. Jana Burcinová 
                                                              
 Mgr. Magdaléna  BačikováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove