Vo víre tanca 2015

Prelom marca a apríla sa niesol v znamení  tanca. Regionálna prehliadka detských tanečných kolektívov a folklórnych súborov sa tento rok uskutočnila v zrekonštruovanom Dome kultúry vo Svidníku. Odborná porota v zložení Mgr. art. Alena Paulusová (choreografka, tanečná pedagogička, umelecká vedúca FS Šarišan), Ing. Ladislav Bačinský   (choreograf, scenárista, režisér mnohých scénických programov a folklórista) a pán Peter Zajac ( riaditeľ ZUŠ v Giraltovciach, vedúci ľudovej hudby FS Topľan a výborný muzikant) sa rozhodla za okres Stropkov na krajské kolo  tejto celoslovenskej súťaže do Raslavíc posunúť a udeliť zlaté pásmo nášmu  DFS MOTÝLIK s choreografiou „Detské jarné hry“  ktorej autorkou je Mgr. Jana Burcinová.
         
Druhý deň prehliadky bol venovaný moderným žánrom . Víťazom prvej kategórie sa stal tiež náš DTS Motýlie krídla s choreografiou Tik-Tak, ktorej autorkou je Mgr. Magdaléna Bačiková. Porota im taktiež  udelila aj diplom za vynikajúce zvládnutie náročnej choreografie.
           
Naším tanečníčkam srdečne blahoželáme a  prajeme veľa tanečných úspechov a úspešné reprezentovanie našej školy na krajskej súťaži v Raslaviciach.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove