Výtvarný plenér - POTOKY - 9.10.2008

     Dňa 9.10.2008 sa uskutočnil VI. ročník výtvarnej súťaže pod názvom plenér Františka veselého, ktorý organizoval OŠaK Mesta Stropkov v spolupráci
s Obecným úradom Potoky.
     Vôbec po prvýkrát niesla prívlastok medzinárodná, pretože sa na nej zúčastnii aj mladí výtvarníci z Poľska. Hlavným poslaním súťaže bola podpora tvorivých schopností detí a mládeže a zároveň upriamenie ich pozornosti
na výtvarnú tvorbu a osobnosť stropkovského rodáka, akademického maliara Františka Veselého. Nosnou témou bola Krajina a jej premeny.
     Po prezentácii vo vestibule MsK sa všetci účastníci presunuli do obce Potoky, kde sa konala beseda o tvorbe Františka Veselého. Od deviatej bola
na programe tvorivá dielňa v teréne pod odborným vedením výtvarníka Michala Bujdoša a učiteľov výtvarnej výchovy ZŠ a ZUŠ v Stropkove. Na pravé poludnie premietli účastníkom výtvarnej súťaže videozáznam o živote a tvorbe F. Veselého. Po obede prišlo na rad oceňovanie tých najlepších.
Porota v zložení Katarína Grusová, Oľga Barburská, Mgr. Ľubomír Spišák, Michal Bujdoš a Miroslav Danko rozhodla o takomto umiestnení:

1. kategória ( od 6 do 10 rokov)
1. miesto: Jakub Žanony - ZŠ Konštantínova
2. miesto: Daniela Stoláriková - CZŠ sv. Petra a Pavla
2. miesto: Dáša Šafránková - ZŠ Mlynská
3. miesto: Denis Korady - ZŠ Hrnčiarska

2. kategória ( od 11 do 13 rokov)
1. miesto: Kamila Ostrowska - MDK Rzeszow
2. miesto: Petra Kočišová - OGY
3. miesto: Malgorzata Gut - MDK Rzeszow
3. miesto: Gabriel Lehocký - ZŠ Konštantínova

3. kategória ( od 14 do 15 rokov)
1. miesto: Katarína Drotárová - ZŠ Hrnčiarska
2. miesto: Filip Róžanski - MDK Rzeszow
2. miesto: Stanislava Krovická - ZUŠ F. Veselého
3. miesto: Dominika Dvorčáková - ZŠ Hrnčiarska

Cena poroty: Martina Hybeľová - ZŠ Mlynská

Cena vedúceho OŠK: Ivana Simčáková - ZUŠ F. Veselého

Cena starostu obce Potoky: Silvia Keselicová - ZŠ Konštantínova

      Po vyodnotení súťaže porota skonštatovala, že kvalita výtvarných prác bola vzácne vyrovnaná na rozdiel od predošlých ročníkoch, keď vynikali najmä deti nižších vekových kategórií. Pozitívne hodnotila aj výber lokality, kde mali deti dostatok inšpirácií a námetov na tvorbu. Okrem vysokej úrovne celej súťaže vyzdvihla fakt, že tu bola možnosť veľmi zaujímavej konfrontácie výtvarníkov
z dvoch štátov.
     VI. ročníka Plenéra akademického maliara F. Veselého sa zúčastnilo 47 detí.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove