Európsky týždeň proti drogám na našej škole
Tretí novembrový týždeň je venovaný boju proti drogám. Droga, to nie je len slovo. Je to i cesta s jasnými pravidlami štartu i cieľu. Pred touto cestou je treba vedieť o drogách predovšetkým to, že môže zabíjať. Preto najlepšia skúsenosť s drogami je žiadna skúsenosť. A na začiatku stačí povedať tak málo, aby ste nepodľahli....
NIE ďakujem.
Nemám záujem.
Drogy? V žiadnom prípade!
Ja chcem žiť.
Aj v našej škole sme sa venovali tejto problematike aktivitami pod názvom „ Učíme sa povedať droge NIE!“ V duchu tohto hesla sa niesli triednické hodiny, ktorých cieľom bolo poznať názory na drogy a skúsenosti s nimi. Pri tejto príležitosti sa na našej škole postupne uskutočnili prednášky s besedou pre žiakov 5. a 8. ročníka na tému „Zdravý životný štýl a škodlivosť fajčenia“ s pracovníkmi  regionálneho úradu verejného zdravotníctva Svidník. Pre žiakov 9. ročníkov sa uskutočnila prednáška a beseda na tému „Drogy a drogové závislosti“s kap. Ing. Jaroslavom Gburom z OR PZ  vo Svidníku. Vyvrcholením protidrogových aktivít bola súťaž  o najzaujímavejšiu nástenku, ktorá sa niesla  v znamení : Stop drogám! Drogy – nie ďakujem! Zober loptu, nie drogu! Bojuj  proti drogám! Nepi, nefajčí, nefetuj! Hodnotiacu komisiu najviac presvedčili nástenky žiakov VI.A, IX.B a VII.B triedy.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove