Dejepisno – geografická exkurzia
     Dňa 2. novembra 2017 sme navštívili vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Veľmi sme sa na túto exkurziu tešili. Okrem toho, že sme videli exponáty so starými zbraňami, kamenné nástroje, staré mince, veľmi sa nám páčili preparované zvieratá z vranovského regiónu. Potom sme prišli do pivničných priestorov kaštieľa, kde sme si mohli vyrábať rôzne nádoby z hliny, pracovať na točiacom kruhu. S veľkým úžasom sme sledovali výrobu náramkov zo skla. Ďalšia skupina žiakov si vyrábala náramky z nití. Bolo to veľmi zaujímavé, na chvíľočku sa z nás stali malí remeselníci. Chceme sa poďakovať pani učiteľkám Michrinovej a Kačmárovej za zaujímavú a skvelú exkurziu.
                                                         Žiaci VI.A a VI.B
                                                                                                    


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove