Obvodné kolo súťaže Mladý záchranár

       Dňa 7.10.2011 sa konalo na Domaši obvodné kolo súťaže Mladý záchranár. Na súťaži sa zúčastnilo 11 štvorčlenných družstiev, ktoré súťažili v 6 disciplínach- civilná ochrana, zdravotnícka príprava, streľba zo vzduchovky, hasenie malých požiarov, topografia a nakoniec nás čakal písomný test.
       Tieto disciplíny sme plnili na 6 stanovištiach s dĺžkou trasy 1,3 km a s časovým limitom 4O minút.

Naša škola sa umiestnila na prvých dvoch miestach:

1.miesto (Z. Rusinková, K. Kružová, O. Regrút, J. Adamica)
2.miesto (L. Džupinová, V. Kostilníkova, D. Pališin, T. Soóš)Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove