Po stopách dukelských bojov
6. október – výročie Karpatsko-dukelskej operácie
           Sme radi, že sme mohli zapáliť sviečky na dukelskom cintoríne ako spomienku na veliteľov, radových vojakov,  ženy – bojovníčky, dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti nepriateľovi a položili svoje životy za našu slobodu. Na vyhliadkovej veži sme si vypočuli svedectvá o osudoch a príbehoch vojakov 1. čs. armádneho zboru a Sovietskej armády pri vstupe na naše územie a pri oslobodzovaní okolitých dedín. Nové generácie nesmú zabudnúť na tých, čo nám doniesli slobodu!
                                                               
                                                     Žiaci IX.B a tried. uč. Spišáková


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove