Školské kolo Rozprávkové vretienko

Aj v našej škole sa stalo peknou tradíciou - usporiadať na konci zimy Sviatok rozprávky - školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko. Súťažilo sa v I. a II. kategórii, z triednych kôl postúpilo 32 najlepších recitátorov. Oceňujeme snahu žiakov. Naučili sa veľmi pekné texty spamäti. Niektoré z nich boli náročné i dĺžkou. Touto akciou sme naplnili jeden z hlavných cieľov školy - zvyšovať čitateľskú gramotnosť, zvyšovať záujem o rozprávky, knihy a literatúru vôbec. Ceny recitátorom venovalo ZRŠ. Tu sú výsledky jednotlivých kategórií:

I. kategória - 1.-4. ročník
                  1. miesto - Frederika Kočišová - IV.A
                  2. miesto - Viktória Diana Cimbová - II.A
                  3. miesto - Patrícia Surmajová - II.A

II. kategória - 5.-9. ročník
                  1. miesto - Bibiána Bujdošová - VII.A
                  2. miesto - Zuzana Borščová - VII.B
                  3. miesto - Jana Oroszová - V.C
                  Cena poroty - Soňa Babinská - V.A

Víťazi školského kola budú našu školu reprezentovať na okresnom kole 23.2.2011.
Želáme veľa odvahy, skvelý recitačný prejav a veľa šťastia!Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove