Rozprávková noc v knižnici s Andersenom
V nadväznosti na nedávny Týždeň slovenských knižníc 2017 na začiatku marca – mesiaca kníh sa piatok 31. marca 2017 konal dvanásty ročník Noci s Andersenom na Slovensku, počas ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na „spacích miestach“ v takmer 240 verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska rekordných 10 400 slovenských detí. V našej školskej knižnici prespalo 40 detí a prežilo určite nezabudnuteľnú noc, keď sa mohli porozprávať s pánom Andersenom osobne, dávať mu otázky a dozvedieť sa o jeho živote a tvorbe. Veľa sa dozvedeli aj o jeho rodnej krajine Dánsku, našli si ju a na mape. Spoločne si nakreslili vlajku tejto krajiny a zasadili si ich národny strom Buk, ktorý bude krášliť školskú knižnicu. Nechýbal ani kvíz na upevnenie získaných vedomostí. Za každú správnu odpoveď dostali deti sladkú odmenu. Potom následovalo aj hlasné čítanie s porozumením rozprávok Cisárové nové šaty, Červené topánky a Lietajúci kufor. Nesmelo chýbať počúvanie rozhlasového vysielania na rádiu Regina. V neskorých nočných hodinách lúštili deti hádanky, úlohy o knihách, ilustrovali známe rozprávky a počúvali Rozprávkovú dobrú noc. No v noci za nimi došli aj trojhlaví, šesťhlaví a deväťhlaví draci a tých sa potrebovali zbaviť, aby rozprávková noc s Andersenom dopadlo dobre. Vybrali sa spoločne skupinky žiakov na chodby školy a všetkých drakov zneškodnili. Tak sa pokojne mohli uložiť medzi knihy a pospať si. Ráno na nich čakali certifikáty a odmeny.
Noc s Andersenom sa uskutočnilo pod dohľadom Anderseniek Jany a Ivety.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove