MOJA KNIHA
                V priebehu septembra a októbra sme žiakom v ŠKD čítali klasické ľudové rozprávky. Prváci si k rozprávkam, ktoré ich najviac zaujali vytvorili svoje vlastné ilustrácie. Najviac sa im páčili rozprávky o zlej ježibabe z perníkovej chalúpky a o Červenej čiapočke. Tretiaci ilustrácie doplnili aj krátkym obsahom obľúbených rozprávok. Výsledkom ich tvorivosti boli zaujímavé dielka, ktoré boli ocenené diplomom a sladkou odmenou. Prvenstvo v kategórii prvákov získala Laura Potomová, na druhom mieste sa umiestnili Natália Kloceková a Adam Drotár a tretie miesto patrilo Laure Helene Mižovej. V kategórii tretiakov prvenstvo získal Maroš Kolcek, druhé miesto patrilo Matúšovi Šlechtovi a na treťom mieste sa umiestnil Martin Baluďanský. 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove