Vianočná besiedka v ŠKD
 
                Chvíle čakania na vianočné sviatky sme si v ŠKD spríjemnili vianočnou besiedkou. Deti zo všetkých oddelení pod vedením vychovávateliek pripravili pestrý program.
                V úvode Ondrej Brendza navodil správnu predvianočnú atmosféru elektrickou gitarou, na ktorej zahral vianočnú pieseň „Tichá noc“. Nasledovali prváci, ktorí si pripravili vinše a koledy. Druháčky predviedli moderný tanec, ktorého rezké tempo roztieskalo celé detské obecenstvo. Žiaci II. B zaujali spolužiakov dramatizáciou rozprávky. Nasledovala vianočná scénka Vločka Striebroočka v podaní štvrtáčok. Dievčatá z  III. A  predviedli zaujímavé spojenie tanca a gymnastiky. V závere programu tretiaci rozospievali hľadisko populárnou vianočnou piesňou.
                Pod vianočným stromčekom si si našli odmenu v podobe hračiek.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove