Legenda :

SJL Slovenský jazyk a literatúra  
1AJ Anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk  
2AJ Anglický jazyk ako 2. cudzí jazyk  
1NJ Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk  
2NJ Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk  
2RJ Ruský jazyk ako 2. cudzí jazyk  
MAT Matematika  
INF Informatika  
ETV Etická výchova  
NBI Náboženská výchova rímokatolícka  
NBG Náboženská výchova gréckokatolícka  
NBP Náboženská výchova pravoslávna  
TEH Technická výchova  
THD Technika  
HUV Hudobná výchova  
VYV Výtvarná výchova  
TSV Telesná a športová výchova  
TEV Telesná výchova  
FYZ Fyzika  
CHE Chémia  
BIO Biológia  
DEJ Dejepis  
GEG Geografia  
OBN Občianská náuka  
PLX Plavecká príprava  
IFV Informatická výchova  
MLZ Mladý záchranár  
MLC Mladý čitateľ  
VLA Vlastiveda  
SEE Svet práce  
PDA Prírodoveda  
PVC Pracovné vyučovanie  
PRI Prírodopis  
PLI Plávanie  
MMI Mladý matematik  
MCE Mladý chemik  
MFZ Mladý fyzik  
MBO Mladý biológ  
ZEM Zemepis  


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove