TERRA MAGICA FANTASTICA
Multimediálny antidiskriminačno-motivačný koncert
 
     TERRA MAGICA FANTASTICA je program spájajúci v sebe pálčivé témy prepojenia diskriminácie, zla a šikanovania človeka človekom s rovnakou bezohľadnosťou vo vzťahu k matke Zemi.
     Po šokujúcich katastrofických udalostiach a javoch vo svete a doma, ktoré sa udiali v poslednej dobe, je našou povinnosťou upozorniť mladých ľudí na fakt, že práve nadišla chvíľa opýtať sa: „ Dokedy bude človek ochotný či schopný šliapať na plyn vynálezcu menom civilizácia, ktorá pomaly, ale isto valcuje jej vynálezcu – človeka?“
Program aj napriek úvodným negatívnym témam, vyzdvihuje do popredia silu pozitívneho myslenia, ktoré plodí pokrok, dobro a lásku. Poukazuje na to, že už myšlienka je programovým vybavením každého človeka a ľudia sa líšia iba tým, aký softvér dovolia vpustiť do svojho vnútra. A pozitívne mysliaci ľudia, ktorých táto planéta bude nosiť, spravia možno ten úžasný – pre človeka malý krok, no pre ľudstvo veľký skok. Potom Zem bude naozaj magická a fantastická. No každý musí začať od seba....


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove