Komparo 8

         Komparo je v našich podmienkach unikátny systém periodického, nezávislého, externého hodnotenia škôl v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych dát.
         Tohtoročné testovanie z matematiky a slovenského jazyka sa uskutočnilo
8. novembra 2012. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov 8. ročníka. Výsledky by mali byť zverejnené na stránke www.komparo.sk 
5. decembra 2012.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove