Pasovanie prvákov za „riadnych“ žiakov našej školy

Obdobie nástupu dieťaťa do školy patrí medzi najvýznamnejšie vývinové etapy dieťaťa. Pre väčšinu detí je vstup do školy veľkou záťažou, dieťa opúšťa svet hier a musí sa prispôsobiť životu v kolektíve a novým povinnostiam. Preto je dôležité, aby malo od začiatku všetky predpoklady k dobrému výkonu. Je preto veľmi potrebné aby toto obdobie bolo pre žiaka príjemné a bezproblémové. Od nástupu detí do prvého ročníka ubehli už dva mesiace  a môžeme povedať, že z našich prvákov sa môžu stať plnohodnotní žiaci. Už im k tomu chýbal len malý krôčik, ktorý spolu s triednymi učiteľkami a riaditeľkou školy urobili na slávnostnom akte v deň Pasovania prvákov. Stalo sa tak 28. októbra 2015 v priestoroch školského klubu detí, kde prváci spoločne vyslovili sľub prvákov a menovite každého veľkou drevenou ceruzou riaditeľka školy menovala za prváka.
          
Neopísateľný bol pohľad na ich očká, kde sa prelínala radosť, strach, šťastie i obava z prežívaného. Všetko to ale vystriedalo uvoľnenie v podobe prekvapenia v triedach, kde ich čakala šľahačková odmena a detské šampanské. Celá táto slávnosť vyvrcholila diskotékou a tanečnými hrami s DJ Ferom.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove