Cvičenie zložiek IZS a objektu našej školy
    

   Dňa 10.9.2007 sa na našej škole konalo cvičenie IZS a našej školy. Témou cvičenia bola činnosť integrovaného záchranného systému a objektu našej školy pri ohrození anonymným telefonátom
o umiestnení nástražného výbušného systému v budove školy.
    Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť krízového štábu našej školy pri riešení mimoriadnej udalosti
v súčinnosti so zložkami IZS, prakticky precvičiť evakuačné opatrenia školy a súčinnosť pri nasadzovaní síl a prostriedkov záchranného systému pri ohrození objektu.
    Po evakuácii školy si deti pozreli prácu požiarnikov, rýchlej záchrannej služby, policajtov so psom.
Zo všetkého sa im najviac páčilo predvedenie skoku z prvého poschodia pri záchrane života piatich študentov.

Pozrite si fotky z tejto vydarenej akcie.....Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove