Obvodné kolo dejepisnej olympiády
11. februára  2014 sa uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády. Prípravu 6. ročníka si vzala pod patronát ZŠ Mlynská v Stropkove. Žiaci našej školy mali zastúpenie v každej kategórii. Prvé a druhé miesto v kategórii F (žiaci šiestych ročníkov) si vybojovali Marek Bujdoš a Viktor Mačuga. V kategórii D (žiaci ôsmych ročníkov) sa na treťom mieste umiestnila Kornélia Džupinová, úspešnou riešiteľkou sa stala Janka Oroszová. V kategórii E (žiaci siedmych ročníkov) si šieste miesto vybojoval úspešný riešiteľ Samuel Sitkanič. Kristíne Škublíkovej ušiel titul úspešný riešiteľ len o jeden bod. Všetci žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili dejepisnej olympiády si zaslúžia pochvalu za zodpovednú prípravu na súťaž.  

 

 

 

 

 

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove