Biologická olympiáda "Poznaj a chráň"
            Biologická olympiáda, kategória E (Poznaj a chráň) bola tohto roku zameraná na synantropné organizmy, teda rastliny a živočíchy ľudských sídlisk, a na krasy a jaskyne. Žiaci súťažili v náročnom obvodnom kole tejto olympiády, ktoré sa konalo na CZŠ sv. Petra a Pavla 29. marca 2017, v odbornosti botanika, zoológia a geológia. Ani tento rok nás naši biológovia nesklamali a pretavili svoju prípravu, snahu a vedomosti na vynikajúce výsledky. V odbornosti botanika sa víťazom stal Viktor Mačuga a v odbornosti zoológia prvenstvo získal Samuel Jobko, obaja z IX.B triedy. Srdečne blahoželáme a držíme palce pri výskume a príprave na krajské kolo.
  
                                                                           Mgr. K. Vargová
                                                                                                                                           
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove