Svetový deň zdravia

Každý rok si 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia. Tento deň bol vyhlásený v roku 1950 svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Každý má právo na rozvoj, ochranu a obnovu zdravia. Zdravie je náš najväčší poklad a preto si ho musíme chrániť.
Aj v tomto duchu sa niesol školský preventívny program s názvom „Hry a zdravie“ s cieľom Chráň si svoje zdravie. Na triednických hodinách si žiaci vyskúšali rôzne hry a aktivity o zdraví s triednymi učiteľmi. Pre žiakov 6. ročníka sa uskutočnila beseda s pracovníčkou RÚVZ Svidník Mgr. E. Podannou, ktorá im prednášala na tému „Zdravý životná štýl“. V závere preventívneho programu žiaci mali vymyslieť a napísať báseň, alebo príbeh na tému: „Zdravie je najväčší poklad“ a vyzdobiť si nástenky v triedach na tému: „Životné prostredie a zdravie“, alebo „Výživa a zdravie“.
Vyhodnotenie násteniek:         
                         I. miesto: VII. A (Skazená a zdravá stránka života)
           II. miesto: VI.A (Chráňme životné prostredie)
          III. miesto: VI. B (Výživa a zdravie)

                                                                                 KPP Mgr. E. FlešárováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove