Deň otvorených dverí
                10. januára 2013 sme v našej škole pripravili „Deň otvorených dverí“ pre predškolákov zo stropkovských materských škôl.
Budúcich prvákov privítala pani riaditeľka v I. A triede. Oboznámila ich s programom, ktorý pre nich pripravili učiteľky a vychovávateľky našej školy. Na úvod zatancovali dievčatá z tanečného krúžku. Žiaci druhého ročníka pripravili pre deti z materských škôl bábkové divadelné predstavenie rozprávky: „O červenej čiapočke“. Potom sa deti presunuli do telocvične, kde na nich čakali športové súťaže. Po športových súťažiach sme pre deti pripravili malé občerstvenie. Pre škôlkarov bolo výnimočné prostredie, v ktorom olovrantovali. Sedeli v ozajstných školáckych laviciach v prváckej triede.V počítačovej učebni si škôlkari mohli vyskúšať svoje schopnosti pri práci s interaktívnou tabuľou as počítačom. Svoju tvorivosť mohli uplatniť pri hre so stavebnicou Lego a pri zhotovovaní výrobku z farebného papiera, ktorý si mohli odniesť ako pamiatku na deň, ktorý strávili vo veľkej škole.
V závere „Dňa otvorených dverí“ prichádzali rodičia škôlkarov, ktorým sme ukázali priestory školy, triedy, počítačovú učebňu, telocvičňu a plaváreň. Deti, ktoré v našej škole strávili popoludnie odchádzali domov plní pozitívnych dojmov a pýtali sa rodičov kedy už pôjdu do školy.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove