Deň otvorených dverí na stredných školách vo Svidníku
     Blíži sa čas, keď sa deviataci budú rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu po skončení ZŠ. Každý z nich už má nejaké predstavy, ale predsa je to vážny krok a musia si to spolu s rodičmi poriadne premyslieť.
      Veľmi dobrou tradíciou sú Dni otvorených dverí na stredných školách, ktorých sa naša škola každý rok zúčastňuje. Aj v tomto školskom roku sme prijali pozvanie zo stredných škôl vo Svidníku. Na SPŠ odevnej si pozreli módnu prehliadku, výstavu prác študentov z rôznych odborov, prezreli si priestory školy a riaditeľ školy ich poinformoval o odboroch a kritériách, ktoré musia splniť, aby boli prijatí na ich školu. Aj na SZŠ Milos. Samaritána a Cirkevnom Gymnáziu vo Svidníku boli milo prijatí a oboznámení so školou.
Najväčším prekvapením pre všetkých bola návšteva na Spojenej škole vo Svidníku /obchodná a hotelová akadémia), kde nás po informáciách o škole riaditeľkou školy, po názorných ukážkach flambovania a carvingu (vyrezávanie do ovocia a zeleniny) čakalo prekvapenie, ktoré všetkých ohúrilo.
     Študenti Hotelovej školy v krásnych rovnošatách pripravili pre našich žiakov elegantne prestreté stoly, pri ktorých si pochutnali na predjedle, hlavnom jedle a zákusku, ktoré lahodili nielen chuťovým pohárikom, ale aj oku. Patrí im náš obdiv a vďaka.
      Dni otvorených dverí na školách vo Svidníku boli pre našich deviatakov veľkým prínosom a niektorým snáď dopomohli k rozhodnutiu pre ďalšie štúdium.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove