Olympiáda v anglickom jazyku

           Dňa 25. novembra 2014 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách 1A / 5., 6. a 7. ročník/,  1B  / 8. a 9. ročník/ a  1C /žiaci, ktorí strávili určitý čas v anglicky hovoriacej krajine/. Vo všetkých troch kategóriách súťažilo spolu 16 žiakov. V kategórii 1A to boli 4 žiačky, v kategórii 1B 9 žiakov a v kategórii 1C 3 žiačky. Práve v poslednej zo spomínaných kategórií sa olympiády po prvý krát zúčastnili žiačky z nižších ročníkov – Claudia Amy Cichá / V. A / a Marianna Čabalová / VI. B/, ktoré predviedli výborné výkony.

           V písomnej časti olympiády si súťažiaci merali sily v gramatických cvičeniach, cvičeniach zameraných na slovnú zásobu a  čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z vytvorenia príbehu pomocou obrázka. Prví traja súťažiaci v každej kategórii boli odmenení vecnými cenami.
Pripájame výsledkovú listinu podľa jednotlivých kategórií.


Kategória1A: 
 

I. miesto : Sara Polivková  – VII. B
II. miesto : Patrícia Surmajová – VII. A
III. miesto : Lívia Ducárová – VII. B

Kategória1B : 
 
I. miesto : Filip Vašš – IX. A
II. miesto : Kristína Škublíkova – VIII.B
III. miesto : Patrik Timko – IX. B
                    Marušáková Martina - IX.A 

Kategória 1C:

I. miesto : Carly Olivia Cichá – IX. A
II. miesto : Claudia Amy Cichá – V. A
III. miesto : Marianna Čabalová – VI. B

Víťazom srdečne blahoželáme.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postupujú na obvodné kolo olympiády, ktoré sa uskutoční v januári 2015.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove