Školské kolo Geografickej olympiády
 
Dňa 04.12.2012 sa v školskej jedálni konalo školské kolo GEO, 41. ročník. Súťažili žiaci v kategórií E,F.
Dosiahnuté umiestnenie:

Kategória F – 8. ročník:         1. miesto – Sebastiána Frigová, 8.A
                                                   2. miesto – Denisa Beriková, 8.A
                                                   3. miesto – Bibiána Hecková, 8.A
 
Kategória E – 9. ročník:         1.miesto – Alexandra Maruščáková, 9.A
                                                   2. miesto – Zuzana Rusinková, 9.A
                                                   3. miesto – Dominik Pališin, 9.A
 
                                                                              Zodpovedná: Mgr. Marta MichrinováDňa 10.12.2012 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Súťažili žiaci v kategórií I, H, G.
Výsledky:

Kategória I – 5. ročník:           1. miesto – Marek Bujdoš, 5. A
                                                    2. miesto – Adriana Škurlová, 5.B
                                                    3. miesto – Sára Polivková, 5.B

Kategória H – 6. ročník:         1.miesto – Martin Milták, 6.A
                                                    2.miesto – Klaudia Hocková, 6.B

Kategória G – 7. ročník:         1.miesto – Martina Maruščáková, 7.A
                                                    2.miesto – Dávid Polák, 7.B

                                                                             Zodpovedná: PaedDr. Andrea Špilárová


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove