Pravda o drogách

Občianske združenie Slovensko bez drog organizuje besedy a prednášky na celom Slovensku, kde šíria informácie o negatívnych účinkoch drog. Cieľom organizácie je upozorniť na to, že následky užívania drog sú vždy horšie ako problém, ktorý sa človek nimi snaží vyriešiť. Dňa 14. januára 2015 lektor Peter Remper navštívil aj našu základnú školu a uskutočnil prednášky pre žiakov druhého stupňa. Cieľom prednášok bolo, aby sa žiaci dozvedeli, prečo drogy škodia. V závere prednášky zložili sľub protidrogového šerifa a po prednáške mali možnosť sa anonymne vyjadriť, čo sa na prednáške dozvedeli, čo ich najviac zaujalo (napr. „ po častom užívaní drog sa myseľ otupuje a namiesto nadšenia postupne príde emócia apatia“ 8.B, „ dozvedela som sa, že drogy kazia myseľ, netreba si s nimi začínať, ak chceš niečo v živote dokázať, netreba sa nad drogami ani zamýšľať“ 9.A, „ drogy sú zlé pre náš život, škodia mne i ostatným ľuďom, drogy ma môžu zabiť, najlepší a najkrajší život je bez drog“ 7.B, „ nemáme brať drogy, škodia našim pľúcam a celému telu a keď ich budeme brať, tak sa nám môže celý život obrátiť hore nohami“ 7.B).

                                                                                         KPP E. FlešárováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove