Európsky týždeň boja proti drogám

Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.
           
V období od 16. do 20. novembra sa naša škola pripojila svojimi aktivitami k akcii Európsky týždeň boja proti drogám. Podujatia a aktivity mali žiakov upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré drogy prinášajú. Pre žiakov 5. a 6. ročníka boli pripravené aktivity na tému: „Ako trávime svoj voľný čas“ a „Zober loptu, nie drogu“. Na triednických hodinách svoj postoj k drogám vyjadrili žiaci 8. a 9. ročníka peknými výtvarnými a literárnymi prácami.
             Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili besedy pod názvom Závislosti. Pani Podaná z RÚVZ zo Svidníka prednášala žiakom o drogových závislostiach, fajčení…
Pevne veríme, že žiaci našej školy vedia posúdiť čo je správne!

V závere týždňa porota vyhodnotila súťaž o najkrajšiu nástenku na tému : „Stop drogám! Svet bez drogy!“
1. miesto VII. B
2. miesto
VI. A
3. miesto V. B

Cenu poroty získala VIII.A.

                                                      KPP Mgr. Emília Flešárová

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove