Krpaťák

     Vo štvrtok, 23.10.32008, sa naši žiaci zabávali v škole na Krpaťáku. Je to večierok, na ktorom sa "pasujú"  piataci za žiakov II. stupňa. Je to večierok, ktorí už tradične organizujú žiaci ôsmeho ročníka. Vymýšľajú pre piatakov rôzne súťaže, zabezpečujú výzdobu školskej jedálne, organizujú pomocné služby
v priestoroch vestibulu. Za to všetko im patrí srdečné poďakovanie.
     A odkaz pre piatakov: " Vitajte medzi nami!"Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove