Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 16.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo 44. ročníka geografickej olympiády.
Výsledky sú nasledovné:

5. ročník, kategória G:     1. miesto -  P. Džopko, V.A
                                         2. miesto -  K.  Prokopič, V.A
                                         3. miesto -  J.  Jaselský, V.B

6.  a 7. ročník, kategória F:  1. miesto M. Baluďanský, VI.A
                                             2. miesto K. Hamřík, VII.B
                                             3. miesto M. Milták, VII.B

8. a 9. ročník,  kategória E : 1. miesto – M. Bujdoš, VIII.A
                                              2. miesto – V. Mačuga, VIII.B
                                              3. miesto – M. Milták, IX.A

Súťažiacim gratulujeme a želáme veľa úspechov na okresnom kole.

                                                               
Mgr. Marta MichrinováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove