Tehlička pre Keňu
 
     Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu pod názvom Tehlička pre Keňu, ktorú organizuje Savio o.z. Tehlička je venovaná Keni, predovšetkým životu detí na ulici v hlavnom meste Nairobi a hlavným projektom je podpora vzdelávania a starostlivosti o tieto deti v centre Bosco Boys.Hlavným cieľom Tehličky pre Keňu je viesť deti a mládež k spolupatričnosti s osudmi ich rovesníkov, ktorí žijú v ťažkých podmienkach. Tento projekt prebiehal v čase pôstu ako obdobie sebazáporu, zriekania sa materiálnych dobier v prospech druhých, keď deti lepili na dom tehličky. Ide nám o to: ....aby sa dobro šírilo. Zbierka činila sumu 23,05 eur.
Všetkým milodarcom úprimne ďakujeme.
                                                               Mgr. Mária Zajarošová
                                                                              Katechéta
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove