Olympiáda v anglickom jazyku

           Dňa 10. decembra 2015 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách – 1A / 5. až 7. ročník/,  1B  /8. a 9. ročník/ a 1C – anglofónni žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom bol AJ trval dlhšie ako 2 mesiace. Spolu súťažilo 20 žiakov. V kategórii 1A ich bolo 6 , v kategórii 1B, 9 a v kategórii 1C 5. Žiaci si merali sily v gramatických cvičeniach, cvičeniach zameraných na slovnú zásobu, v čítaní a počúvaní s porozumením. Každý z nich sa snažil a odovzdal zo seba to najlepšie.

V jednotlivých kategóriách sa umiestnili žiaci takto:

Kategória1A:

 •  I.miesto : Pavol Jecuško / 6. B /
 • II. miesto : Samuel Sokol / 7. B /
 • III. miesto : Jozef Venglovič / 7. A /

Kategória1B  : 

 •  I.miesto : Sára Polivková  /8. B /
 • II.miesto : Patrícia Surmajová /8. A /
 • III. miesto : Samuel Jobko / 8. B /

 Kategória 1C:  

 • I.miesto : Nikolas Miloš Semančík /8. B /
 • II.miesto : Marianna Čabalová 7. B /
 • III. miesto : Claudia Amy Cichá 6. A /


  Víťazom srdečne blahoželáme.

  Súťažiaci, ktorí sa umiestnili v jednotlivých kategóriách na prvých miestach postupujú na obvodné kolo olympiády, ktoré sa uskutoční
  13. januára 2016. Víťaz kategórie 1C postupuje priamo na krajské kolo. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a víťazom držíme palce v postupových kolách.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove